Fritidsområdet Gatehus

.ekonomisk förening

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Fel
Fritidsområdet Gatehus

Årsmötet - kallelse och motioner. Välkomna!

Skicka sidan Skriv ut PDF

FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EK-FÖRENING

HALMSTAD Organisations nr 716408-0298

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EKONOMISKA FÖRENING

Gatehus ekonomiska förening kallar härmed till årsmöte

Söndagen den 26 juni 2016 kl. 15.30 – 16.30

Plats: Knipans samlingslada.

Plats: Knipans samlingslokal - Ladan

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman

 2. Upprättande av röstlängd

 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.

 6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 8. Fråga om arvoden.

 9. Beslut om årsavgift resp. insatsbelopp.

 10. Val av ordförande på 1 år.

 11. Val av kassör på 1 år.

 12. Val av 3 styrelseledamöter på 2 år.

 13. Val av 2 styrelseledamöter på 1 år.

 14. Val av 1 styrelsesuppleant på 1 år.

 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter på 1 år.

 16. Övriga val. (Valberedning på 1 år)

 17. Enligt § 15 anmälda ärenden.

 18. Övriga ärenden.

  Förslag från styrelsen;

  Arbetsdagar inför nästkommande år, 2016: Förslag lördagarna 29/4, 3/6 och 15/7.

  Vattenpåsättning sker under 2017 lördagen den 1 april. Avstängning sker söndagen den 29 oktober. Om dessa beslut ändras meddelas detta senast 2 veckor innan aktuella datum via föreningens hemsida samt anslag på föreningens anslagstavlor.

  Nöjeskommittén har ordet.

 19. Stämmans avslutande.

Inkomna motioner enligt § 15

Motion nr 1 – enligt § 15

Förslag rörande införskaffande av nya armaturer till lyktstolpar

Styrelsen föreslår att vi under det kommande året tittar över de belysningspunkter som finns uppsatta på området. I nuläget börjar dessa att gå sönder och ett omfattade renoveringsarbete kommer att krävas för att hålla dem i bra funktion och skick. Styrelsen föreslår att dessa byts ut och att nya armaturer med LED belysning installeras. Dessa ligger på ca 3100kr inklusive moms per stolpe, totalt ger detta med arbete en kostnad på mellan 150.000-180.000 kr. Området har en investeringsbudget på ca 75.00 per år. Detta medför att ytterligare investeringar på området inte är möjliga under den 3 års period det skulle ta att finansiera detta inom budget. Då vi nu kommit ifatt och utvecklar området vore det synd om detta avstannade p.g.a. kostnaden för utbyte av belysning.

Styrelsen föreslår, med utgångspunkt från det ovanstående, följande:

 • Utbyte av belysningsarmatur äger rum under 2017 finansierat via ett av följande förslag:

 1. Finansiering via engångskostnad på 900 kr/stugägare

 1. Finansiering via banklån till föreningen som betalas av under 2 verksamhetsår Lånet återbetalas genom 2 inbetalningar på 450kr/stugägare under perioden.

 • Styrelsen avser att detta arbete sätts igång under våren 2017.

Motion nr 2 – enligt §15

Förslag gällande ombyggnad och inrättande av ytterligare övernattningsrum.

Inrättandet av ett övernattningsrum på området har fallit väl ut, både till medlemmarnas service likväl ekonomiskt för föreningen. I nuläget är det flertalet stugägare som efterfrågar övernattningsmöjlighet än vi har möjlighet att erbjuda. Vi har i dagsläget ytterligare ett rum som med små medel kan inredas för detta syfte och komma fler stugägare till del.

Styrelsen föreslår, med utgångspunkt från det ovanstående, följande;

 • Nuvarande styrelserum vid områdets östra sida byggs om till övernattningsrum med 4-6 bäddar.

 • Styrelsen upprättar ett bokningssystem för detta och ombesörjer organisationen runt detta.

 • Kostnad för att boka rummet föreslås ligga på samma nivå som nuvarande uthyrningsrum.

 • Rummet kan endast bokas utav stugägare och max 3 nätter i följd.

 • Kostnad för att nyttja rummet fastställs årligen utav styrelsen i samband med budgetläggning.

 • Vi avser att detta arbete sker under våren 2017 och tas i bruk under sommaren samma år.

Motion nr 3 – enligt §15

Mitt förslag är att områdets samtliga gator skall vara så kallade Gårdsgator, ett gångfartsområde med samma regler som avses i Trafikverkets bestämmelser, i vilka gående har företräde samt att den högsta tillåtna farten för motorfordon är gångfart, vilket i rättsfall har bedömts vara 7 till 8 km/tim.

Vid ett eventuellt beslut, skall områdets två infarter skyltas med detta och då ersätta nuvarande skyltning om fartgränsen 15 km/tim.

Mitt förslag är även att beslutet skall tillföras Föreningens Trivselregler, eller att befintlig text skrivs om.

Kennerth Landerborn, Stuga 51

 

Midsommar

Skicka sidan Skriv ut PDF

Välkomna att fira midsommar på ängen!

11:00 Klär vi midsommarstången, ta gärna med blommor.

14:30 Börjar lottförsäljningen

15:00 Dans kring midsommarstången, lottdragning och godispåsar till barnen

21:00 Dans till Smilbandet. Chokladhjulen snurrar!

 

/ Nöjeskommittén

 

Uthyrningsrummet

Skicka sidan Skriv ut PDF

Hej!

Bokningarna till uthyrningsrummet trillar in, men det finns fortfarande många lediga dagar. Följande är uppbokat:

23/4, 13/5-15/5, 23/6-26/6, 1/7-3/7, 8/7-13/7, 22/7-25/7.

Bokning sker på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Max tre nätter och max en aktiv bokning åt gången.

mvh Marcus

 

 

 

Midsommar

Skicka sidan Skriv ut PDF

 

Återvinningscentralerna

Skicka sidan Skriv ut PDF

Halmstad kommun har infört nya rutiner vid återvinningscentralerna. Kort sammanfattning:

Varje hushåll har 15 fria besök. Man måste ha med sig sitt körkort.

Gå in på följande länk för utförlig info:http://www.hem.se/Media/Get/1575/fragor-och-svar-om-nya-passersystemet

 

 
 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »


Sida 1 av 6

Logga in


Kommande Aktiviteter